Přihlášení k newsletteru

Přibližně jednou měsíčně od nás obdržíte e-mail s novinkami a vybranými akcemi z kulturního programu. Odesláním formuláře uděluji svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a potvrzuji, že jsem se seznámil s jeho plným zněním.
Emailová adresa odběratele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Společenskému a kulturnímu centru Kuřim, příspěvkové organizaci (dále jen „správce“) se zpracováním osobních údajů. Souhlasím, aby webová prezentace www.kulturakurim.cz, jejíž vlastníkem a provozovatelem je správce, zpracovávala moje osobní údaje za účelem zasílání newsletteru. Svá osobní data a veškeré údaje poskytuji zcela dobrovolně. Jsem si vědom/a toho, že nemám žádnou povinnost je poskytnout.

Rozsah zpracování osobních údajů

Data mnou poskytnutá zpracuje správce v rozsahu, ve kterém jsem je poskytl/a v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru prostřednictvím e-mailu. Správce zpracuje pouze e‐mailovou adresu, případně moje jméno či přezdívku.

Účel zpracování osobních údajů

Moje osobní údaje správce zpracuje za účelem zaslání newsletteru z oblastí, v nichž správce působí. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 („GDPR“).

Osoby, které mají přístup k osobním údajům

K mým osobním údajům bude mít přístup pouze správce webové prezentace www.kulturakurim.cz a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Doba zpracování osobních údajů a odvolání souhlasu

Správce osobní údaje zpracovává v souvislosti s přímým marketingem po neomezenou dobu od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání souhlasu. Souhlas související s ochranou údajů je možné kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu kultura@kdkurim.cz.

Správce osobních údajů

Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace
nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim
IČ: 07577346

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Radek Jízdný, Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
 
Kontakt:gdpr@kdkurim.cz

Sdílet