Navštivte nás

Otevírací doba pro veřejnost, vstupné

Nebojte se muzea

Akce a kulturně vzdělávací programy pro školy a organizované skupiny. Vyberte si a přijďte!

Stálá expozice o historii města Kuřim

Stálá expozice o historii města Kuřim

Znáte historii Kuřimi? Na Vaše otázky odpoví expozice s názvem Kuřim - na spojnici cest.

Další

O expozici

Hlavní myšlenkou stálé expozice o historii města je Kuřim – na spojnici cest. Protože místo, kde Kuřim dnes stojí, bylo odedávna hojně navštěvovaným místem při cestě spojující sever a západ s jihem. Procházeli tudy paleolitičtí lovci, putovali tudy obchodníci s jantarem doby bronzové i středověcí obchodníci snad v rámci tzv. Trstenické stezky stejně tak, jako švédská vojska v době třicetileté války, pruská vojska v čele králem Bedřichem II. nebo Napoleonova armáda vedená samotným císařem. Místo bylo ale vždy především výhodnou sídelní polohou v blízkosti Brna, ať už se jednalo o řemeslníky vyrábějící jantarové korále a bronzové šperky v době popelnicových polí pro nedaleké Obřanské hradisko nebo o sídlo Brněnského velkostatku v místní tvrzi přestavěné na zámek v období novověku. 

Samotná expozice je složena de facto z pěti sekcí, tří historických bloků, interaktivní místnosti a chodby s časovou osou. První z historických bloků se týká doby železné, druhý zmapuje historii kostela a dějiny středověké vsi a třetí blok se bude věnovat zámku, dějinám novověkého městečka a dotekům velkých dějinných událostí. Interaktivní místnost bude dokončena později a bude  sloužit dětským i dospělým návštěvníkům, kteří si na dotykových obrazovkách budou moci sami listovat historickými mapami a publikacemi a na interaktivních stolcích plnit různé úkoly. 

 

Prohlídky pro veřejnost

Stálá expozice o historii města Kuřim - na spojnici cest je otevřena vždy od čtvrtka do neděle od 14 do 18 hodin. Expozice má vstup z nádvoří kuřimského zámku na Křížkovského 48/2. 

MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY SI LZE DOMLUVIT PŘEDEM NA EMAILOVÉ ADRESE: kultura@kdkurim.cz

Vstupné:

Základní vstupné jednotlivec 70 Kč
Děti a mládež do 18 let 30 Kč
Senioři nad 65 let a osoby ZTP 50 Kč

Skupinové programy

Společenské a kulturní centrum Kuřim vás zve na kulturně vzdělávací programy ke stálé expozici. Pokud jste třída, rodina nebo parta přátel a chcete si výstavu užít i jiným způsobem než samostatnou prohlídkou, máme pro vás nachystány různé aktivity, ze kterých si jistě vyberete.

Veškeré programy jsou sice určeny zejména dětem z MŠ, žákům 1. a 2. stupně ZŠ, stejně tak jako gymnazistům a studentům SŠ, ale rádi je upravíme Vašim potřebám a pro skupinu návštěvníků se kterou přijedete. Náplň edukačního programu koresponduje s učebním plánem a splňuje podmínky pro různé vzdělávací oblasti stanovené v RVP PV.

Minimální počet návštěvníků programu je 10 platících osob (pedagog zdarma), pokud není uvedeno jinak je cena 20 Kč na osobu.

Na všechny programy je třeba se předem objednat na e-mailu: kultura@kdkurim.cz

Veškeré aktivity probíhají v budově zámku Kuřim.

Sdílet