Přednáška - Příroda ve městě a její podoby (adaptační opatření ve městech)

Přednášku uskuteční nezisková organizace Rezekvítek.

Sdílet